16.6.09

Δεν μένω εδώ..
Μόνο όταν κουράζομαι απλώνω τη ζωή μου.