9.12.08

Πού ήσουν όταν οι φωτιές έκαιγαν τα όνειρά μας?

Καποτε θα σου ζητήσουν εξηγήσεις. 

Οι γιοι

Οι κόρες

No comments: